Regulamin sklepu internetowego BIOYOU.STORE

Składanie zamówień oraz oferta sklepu Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sylwię Frydrychowską-Celmer prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SLIP-STOP Sylwia Frydrychowska-Celmer z siedzibą przy ul. Kryzysowej 45 , w Łodzi , kod pocztowy 91-867 , NIP : 775-213-58-35 , za pośrednictwem sklepu internetowego bioyou.store (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sylwię Frydrychowską-Celmer prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SLIP-STOP Sylwia Frydrychowska-Celmer przy ulicy Kryzysowej 45, w Łodzi , kod pocztowy 91-867 , NIP: 775-213-58-35 , usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1. Realizacja sprzedaży w sklepie bioyou.store - zwanym dalej Sklep, odbywa się według niniejszego regulaminu.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

4. Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta co następuje poprzez złożenia zamówienia w sposób określony w regulaminie w punkcie (do dopisania który punkt regulaminu informuje o procedurze składania zamówienia).

5. Złożenie przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez klienta.

6. Sklep obsługuje ePrzelewy i karty płatnicze: SPRAWDŹ Dostępność towaru

1. Zdecydowana większość produktów z naszej oferty występują w ciągłej sprzedaży, dlatego zamówione produkty wysyłamy jeszcze tego samego dnia lub dnia następnego (w zależności od: godziny złożenia, potwierdzenia zamówienia, potwierdzenia płatności).

2. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z przyczyn od nas niezależnych. Każdorazowo informujemy naszych klientów o wydłużonym czasie realizacji Czas realizacji zamówień 1.Kurier POCZTEX 48 - paczka pocztowa wzbogacona o liczne możliwości opcji dodatkowych (m.in. odbiór w punkcie, ubezpieczenie, potwierdzenie odbioru czy dokumenty zwrotne). W ramach tej usługi nadasz paczki do 30 kg, na terenie całego kraju. Gwarantujemy, że Twoja przesyłka zostanie doręczona w ciągu 2 dni roboczych. Realizacja zamówienia, płatności 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego w informacjach personalnych konta. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, w których brakuje na przykład numeru telefonu, adresu e-mail lub jeżeli dane te zawierają błędy. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 28 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień specjalnych czas może być dłuższy. Dokładny termin realizacji jest wyświetlany po dodaniu produktu do koszyka, a także wysyłany mailem po złożeniu zamówienia.

4. Płatności można dokonać na trzy sposoby: · płatności online obsługiwane przez Dotpay · przelew bankowy · za pobraniem

5. Sklep zastrzega sobie prawo ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon z naszej strony.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających błędne dane teleadresowe. Zwroty i reklamacje 1. Złożenie reklamacji W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: a)Oświadczenie o reklamacji Sporządź oświadczenie reklamacji produktu.

Dokument powinien zawierać następujące dane:

imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie nazwy produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. b) Kontakt z właścicielem sklepu Klient dwie drogi złożenia reklamacji: 1. odesłanie produktu bezpośrednio na adres nadawczy magazynu BIOYOU.STORE ( do uzgodnienia ), z którego został wysłany towar wraz z oświadczeniem i kopią dokumentu zakupu. Koszty odesłania produktu ponosi klient. 2. Złożenie reklamacji drogą elektroniczną na adres info@bioyou.store. W treści maila prosimy umieścić opis problemu wraz ze zdjęciami, numer zamówienia oraz dane kontaktowe. 2.Zwrot towaru Zgodnie z obowiązującym prawem, klient ma 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, sporządź oświadczenie (dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu) i wyślij go na własny koszt na adres wysyłkowy ( do uzgodnienia ) wraz ze zwracanym produktem/produktami: Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołączany jest paragon lub faktura 3. Termin rozpatrzenia reklamacji Sklep rozpatruje reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni, a o podjętych czynnościach informuje Klient 4. Zwrot pieniędzy za zakup Sklep w ciągu 14 dni roboczy od otrzymania zwrotu towaru, zwraca pieniądze na konto wskazane przez klienta, w przypadku płatności kartą zwrot jest dokonywany na rachunek tej karty Odstąpienie od Umowy sprzedaży 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie Oświadczenia o odstąpieniu. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Dane osobowe 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) każdy Klient ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych Sklepowi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Sklep za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur, oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Sklep może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów oraz do powiadamiania o nowościach i promocjach. Ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu, są przetwarzane przez SLIP-STOP Sylwia Frydrychowska-Celmer, który jest ich Administratorem. Przekazane podczas rejestracji konta w Serwisie i/lub składania Zamówienia dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu: · realizacji ewentualnej umowy, · w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Serwis. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, i nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. 2. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania konta w Serwisie. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do usunięcia konta, na żądanie zgłoszone do SLIP-STOP Sylwia Frydrychowska-Celmer 3. Każdy Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi po zarejestrowaniu się przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia lub Rezerwacji. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 15.02.2020 .